Anunţuri
 

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA SELECŢIA
PUBLICĂ DE PROIECTE
FINANŢATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE

Direcţia pentru Sport a Jud. Mehedinţi cu sediul în Dr.Tr. Severin, Str. Crişan nr. 27, tel/fax 0252/215131, în cadrul Programului anual pentru acordarea finanţării din fonduri nerambursabile organizează:
Selecţie publică de oferte pentru finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor judeţene pe ramuri de sport din judeţul Mehedinţi, prin organizarea în data de 20.07.2009 ora 12°° a concursului de selecţie a proiectelor de acţiuni sportive.
Criteriile de atribuire şi cele de selecţie şi evaluare ale proiectelor precum şi documentaţia necesară solicitării de finanţare sunt puse la dispoziţia celor interesaţi la sediul Direcţiei pentru Sport a Judeţului Mehedinţi din Dr.Tr.Severin.
Data limită de depunere a proiectelor este 16.07.2009 ora 16°°.
Capitolele finanţate sunt ,,Promovarea Sportului de performanţă’’ cu suma de 40.850 lei RON şi ,, Sportul pentru Toţi’’ cu suma de 50.900 lei RON.
Suma totală destinată finanţării nerambursabile de proiecte pentru selecţia publică de proiecte în anul 2009 este de 91.750 lei RON.

--------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMUL ANUAL
PENTRU ACORDAREA FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE

Direcţia pentru Sport a Jud. Mehedinţi cu sediul în Dr.Tr. Severin, Str. Crişan nr. 27, tel/fax 0252/215131, în cadrul Programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile propunem:
Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor judeţene pe ramuri de sport din judeţul Mehedinţi, prin organizarea unui concurs de selecţie publică de proiecte de acţiuni sportive.
Capitolele finanţate sunt ,,Promovarea Sportului de performanţă’’ cu suma de 40.850 lei şi ,, Sportul pentru Toţi’’ cu suma de 50.900 lei.

Suma totală destinată finanţării nerambursabile în anul 2009 este de 91.750 lei.