CV Dănoiu Daniela Roxana

Nume şi prenume

 

DĂNOIU DANIELA - ROXANA

Adresă

 

Bld. ALUNIŞ nr.1A, bl.VD4, Sc.2, Et.1, Ap.14, DR.TR.SEVERIN

Telefon

 

0758102335

Fax

 

-

E-mail

 

dd_roxana69@yahoo.com

Naţionalitate

 

Romana

Data naşterii

 

20.06.1969

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ (începând cu cea mai recentă)

               


• Data (de la – până la)

 

2005 – 2009 responsabil comp.financiar- contabil DIRECŢIA PENTRU SPORT A JUD. MEHEDINŢI
2004 – Contabil şef CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL DR.TR.SEVERIN
2003 - responsabil comp.financiar- contabil DIRECŢIA PENTRU SPORT A JUD. MEHEDINŢI
1998 – Contabil Şef la Direcţia pentru Tineret si Sport a Jud.Mehedinti
1996 – referent la Direcţia pentru Tineret si Sport a Jud.Mehedinti
1995 – tehnician – economist la Cooperativa Constructorul Dr.Tr.Severin
  1989 – 1992 mecanic la S.C Apolodor SA

• Numele şi adresa angajatorului

 

DIRECŢIA PENTRU SPORT A JUDEŢULUI MEHEDINŢI
Str. CRIŞAN Nr.27, DR.TR.SEVERIN

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Sport

• Funcţia sau postul ocupat

 

Consilier I Superior 1 – Responsabil Comp. Financiar – Contabil

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Financiar - Contabil

 

Educaţie şi Formare (începând cu cea mai recentă)

• Perioada (de la – până la)

 

1998 – ASE Bucureşti – Contabilitate şi Informatică de Gestiune
1995 – Colegiul Universitar Drobeta Turnu Severin , specializarea: Contabilitate şi Gestiune Financiară
1988 – Liceul Traian – DR.TR.SEVERIN
  1984 – Şcoala Gen. Nr. 6 – DR.TR.SEVERIN

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională

 

 

• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

 

• Tipul calificării / diploma obţinută

 

 

• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ

 

Superioare

 

Aptitudini şi competenţe personale
dobândite în cursul vieţii şi  carierei dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un 
certificat sau o diplomă     

 

Limba maternă

 

Romana

Limbi străine cunoscute
(Enumeraţi limbile cunoscute şi indicaţi nivelul: excelent, bine, satisfăcător)

 

 

 

• abilitatea de a citi        

 

Engleza

• abilitatea de a scrie      

 

 

• abilitatea de a vorbi   

 

 

 

Aptitudini şi competenţe artistice
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi
în ce context le-aţi dobândit)
Muzică, desen, literatură etc.

 

 

Lectura, calatorii,

 

 

Aptitudini şi competenţe sociale
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit)
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu multu-cultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este importantă sau desfăşuraţi o activitate în care munca de echipă este esenţială. De exemplu      cultura, sport, etc.  

 

 

 

Sport

 

Aptitudini şi competenţe organizatorice
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit)
De exemplu coordonaţi sau    conduceţi activitatea altor persoane, proiecte şi gestionaţi bugete; la locul de muncă în acţiuni voluntare(de exemplu în domenii culturale sau      sportive) sau la domiciliu.

 

 

 

 

 

Abilităţi şi competenţe tehnice
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit) (utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, maşini etc)  

 

 

Utilizare computer
ECDL

permis de conducere

 

DA

Declaratii de avere si Interese