CV Dobre Doina

Nume şi prenume

 

DOINA DOBRE

Adresă

 

Drobeta Turnu Severin, str. Grivitei, nr. 29

Telefon

 

0746037516     0722446957

Fax

 

0252/215131

E-mail

 

ddobre10@yahoo.com

Naţionalitate

 

Romana

Data naşterii

 

02.05.1960

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ (începând cu cea mai recentă)

1985-1999 S.C. Mecanoenergetica S.A. Inginer – Director Marketing Vanzari
1999-2005 S.C.Forsev S.A. Sef Serviciu – Director Comercial       


• Data (de la – până la)

 

07.06.2005 – prezent

• Numele şi adresa angajatorului

 

Ministerul Tineretului si Sportului

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Coordonarea activitatii sportive

• Funcţia sau postul ocupat

 

Director Executiv,Consilier superior

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Organizeaza , coodoneaza  si raspunde de indeplinirea programelor aprobate pe activitate sportiva

 

Educaţie şi Formare (începând cu cea mai recentă)

• Perioada (de la – până la)

 

2008 – Master Universitatea din Craiova – Administrarea Afacerilor
2007 – Master INA (Înstitutul Naţional de Administraţie ) – Managementul Afacerilor Publice  
            Europene
2006 – Licenţă Universitatea din Craiova – Economist Finanţe
2000-2004 Universitatea din Craiova Colegiul Dr.Tr.Severin Contabilitate si Gestiune Financiara

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională

 

1980-1985 Facultatea Mecanica Timisoara sectia Utilajul si Tehnologia Sudarii Inginer mecanic

• Domeniul studiat / aptitidini ocupaţionale

 

 

• Tipul calificării / diploma obţinută

 

 

• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ

 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale
dobândite în cursul vieţii şi  carierei dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un 
certificat sau o diplomă     

 

Limba maternă

 

Romana

Limbi străine cunoscute
(Enumeraţi limbile cunoscute şi indicaţi nivelul: excelent, bine, satisfăcător)

 

 

Engleza

• abilitatea de a citi         

 

Bine

• abilitatea de a scrie      

 

Bine

• abilitatea de a vorbi   

 

Bine

 

Aptitudini şi competenţe artistice
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi
în ce context le-aţi dobândit)
Muzică, desen, literatură etc.

 

Muzica:
- Corul Liceului Traian Dr.Tr.Severin
- Corul DOINA – Casa de Cultură Dr.Tr.Severin
- Corul Facultatii de Mecanica Timişoara pe vremea studentiei

 

Aptitudini şi competenţe sociale
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit)
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu multi-cultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este importantă sau desfăşuraţi o activitate în care munca de echipă este esenţială. De exemplu      cultura, sport, etc.  

 

Capacitatea de a comunica
Munca in echipa

Aptitudini şi competenţe organizatorice
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit)
De exemplu coordonaţi sau    conduceţi activitatea altor persoane, proiecte şi gestionaţi bugete; la locul de muncă în acţiuni voluntare(de exemplu în domenii culturale sau      sportive) sau la domiciliu.

 

Experienţă in conducere
Capacitatea de organizare a activităţii
Capacitatea de analiza si sinteza
Capacitate de control
Abilităţi de mediere şi negociere
Capacitatea de a rezolva eficient problemele

Creativitate şi spirit de iniţiativă

 

Abilităţi şi competenţe tehnice
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit) (utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, maşini etc)  

 

Utilizare calculator
ECDL

permis de conducere

 

Nu

 

Alte aptitudini şi competenţe competenţe care nu au mai fost menţionate anterior
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit)

 

Capacitatea de autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite

 

Informaţii suplimentare
(Indicaţi alte informaţii utile şi care nu au fost menţionate, de exemplu persoane de                                   contact, referinţe, etc)

 

IULIAN VÎLCEANU Director Executiv SC WDP Group  0721287945

Declaratii de avere si Interese