CV Paraschiv Dumitru

Nume şi prenume

 

PARASCHIV DUMITRU

Adresă

 

B-dul Carol I nr.85 ap.22 Dr.Tr.Severin

Telefon

 

0746037518

Fax

 

0252215131

E-mail

 

 

Naţionalitate

 

Romana

Data naşterii

 

12.12.1956

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ (începând cu cea mai recentă)

               


• Data (de la – până la)

 

1989 - Prezent

• Numele şi adresa angajatorului

 

DIRECŢIA PENTRU SPORT A JUDEŢULUI MEHEDINŢI
Str. CRIŞAN Nr.27, DR.TR.SEVERIN

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Sport

• Funcţia sau postul ocupat

 

EXPERT I PRINCIPAL 1

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Coordonarea activitatii sportive

 

Educaţie şi Formare (începând cu cea mai recentă)

• Perioada (de la – până la)

 

2004 absolvit Univ.Craiova –Managementul Comertului si Turismului,
1979 – 1980 Scoala Ajutori Comandanti de pichet
1974 – 1978 Liceul Industrial nr. 1
1971 – 1974 Scoala Profesionala Metalurgica
1963 – 1971 Scoala Generala Nr. 4

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională

 

 

• Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale

 

 

• Tipul calificării / diploma obţinută

 

Economist

• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ

 

Superioare

 

Aptitudini şi competenţe personale
dobândite în cursul vieţii şi  carierei dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un 
certificat sau o diplomă     

 

Limba maternă

 

Romana

Limbi străine cunoscute
(Enumeraţi limbile cunoscute şi indicaţi nivelul: excelent, bine, satisfăcător)

 

 

FRANCEZA

• abilitatea de a citi        

 

Bine

• abilitatea de a scrie      

 

Satisfacator

• abilitatea de a vorbi   

 

Satisfacator

 

Aptitudini şi competenţe artistice
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi
în ce context le-aţi dobândit)
Muzică, desen, literatură etc.

 

 

Sportul, muzica

 

Aptitudini şi competenţe sociale
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit)
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu multu-cultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este importantă sau desfăşuraţi o activitate în care munca de echipă este esenţială. De exemplu      cultura, sport, etc.  

 

 

 

Munca în echipa
Capacitatea de comunicare

 

Aptitudini şi competenţe organizatorice
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit)
De exemplu coordonaţi sau    conduceţi activitatea altor persoane, proiecte şi gestionaţi bugete; la locul de muncă în acţiuni voluntare(de exemplu în domenii culturale sau      sportive) sau la domiciliu.

 

 

Capacitatea de organizare a activităţii
Abilităţi de mediere şi negociere

 

Abilităţi şi competenţe tehnice
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit) (utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, maşini etc)  

 

 

Cunoştinţe de operare calculator
ECDL

permis de conducere

 

DA – Categoria B

 

Alte aptitudini şi competenţe care nu au mai fost menţionate anterior
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit)

 

Cursuri perfectionare INA pentru functionarii publici ,
Curs de antrenor popice

 

Informaţii suplimentare
(Indicaţi alte informaţii utile şi care nu au fost menţionate, de exemplu persoane de                                   contact, referinţe, etc)

 

 

PETER ELENA      0741251356

Declaratii de avere si Interese