CV Cristanovici Viorica

Nume şi prenume

 

VIORICA CRISTANOVICI

Adresă

 

Drobeta Turnu Severin , str. Calomfirescu , nr.159

Telefon

 

0744 111 309

Fax

 

0252 21 51 31

E-mail

 

cristanovici@yahoo.com

Naţionalitate

 

Romana

Data naşterii

 

10.11.1960

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ (începând cu cea mai recentă)

   • Data (de la – până la)

 

 07.06.2005 –   şi  în prezent  - Consilier superior la Direcţia ptr. Sport a Judeţului MH
01.08.2004 – 06.06.2005  Director executiv – Direcţia pentru Sport a Judeţului MH
15.07.2003 -  01.08.2004  Expert principal   -  Direcţia pentru Sport a Judeţului MH
01.01.2000 – 15.07.2003  Consilier tineret  -  Direcţia pentru Tineret MH
01. 01.1998 – 31.12.1999  Inspector de specialitate Direcţia pentru Sport a Judeţului MH
01.07.1997 – 30.03.1998   Director adjunct  Direcţia pentru Tineret MH
13.04.1992 -  30.06.1997   Asesor pentru tineret  Oficiul Judeţean pentru Tineret şi Sport MH
1992  -  FORSEV S.A. economist
1991 -  S.C.SEVERNAV Drobeta Turnu Severin  economist
1991 – 1984  I.M.A.P Drobeta Turnu Severin  economist
1983 – ICNUT  TULCEA – economist stagiar
1979 - 1982  - casier colector (sezonier)

• Numele şi adresa angajatorului

 

Ministerul Tineretului si Sportului

• Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Managementul resurselor umane,   proiecte  sportive , relaţii publice , informatizarea sportului

• Funcţia sau postul ocupat

 

Consilier superior

• Principalele activităţi şi responsabilităţi

 

Organizează , coordonează si răspunde de alocarea  şi decontarea  sumelor din fonduri nerambursabile pentru proiecte sportive; implementează managementul resurselor umane, este responsabil cu relaţiile publice, purtător de cuvant al D.S J MH

 

Educaţie şi Formare (începând cu cea mai recentă)

• Perioada (de la – până la)

 

2000 -  2001 Master Universitatea din Bucureşti – Politici publice si administraţie locala
Specializarea –consiliere  

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei prin care s-a realizat formarea profesională

 

1979 -  1983  Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Comerţ
1979  - Liceul  Nicolae Balcescu – Brăila – secţia matematică – fizică
1974  - Şcoala Generală nr.7  Brăila
1999  - Curs perfecţionare resurse umane – CEPEKA Consulting Bucureşti
1997 -  1998  „Top management ” WIFI Austria  , Centrul de Resurse Umane Bucuresti si
Camera de Comerţ  Viena
1995 – specializare Franţa – informare şi documentare

• Domeniul studiat / aptitidini ocupaţionale

 

Cursuri de limbi straine  - engleză

• Tipul calificării / diploma obţinută

 

Certificat 1997 – Europe English Language  Teaching  Centre – London
Certificat 1998 -  The Johnson Elizabeth Organization – Greenwich – London

• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învăţământ

 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale
dobândite în cursul vieţii şi  carierei dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un 
certificat sau o diplomă     

Limbi străine cunoscute
(Enumeraţi limbile cunoscute şi indicaţi nivelul: excelent, bine, satisfăcător)

 

Limba maternă

 

Romana

 

 

Engleza

• abilitatea de a citi        

 

f.bine

• abilitatea de a scrie      

 

f.bine

• abilitatea de a vorbi   

 

f.bine

 

Aptitudini şi competenţe artistice
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi
în ce context le-aţi dobândit)
Muzică, desen, literatură etc.

 

 

Desen (pictură, acuarelă) – am obţinut premii la concursurile şcolare

 

Aptitudini şi competenţe sociale
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit)
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu multi-cultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este importantă sau desfăşuraţi o activitate în care munca de echipă este esenţială. De exemplu      cultura, sport, etc.  

 

 

Capacitatea de a coordona proiecte  – trainer proiecte interculturale
Am cooperat ca partener in grupuri  de lucru la proiecte educaţionale internaţionale

Aptitudini şi competenţe organizatorice
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit)
De exemplu coordonaţi sau    conduceţi activitatea altor persoane, proiecte şi gestionaţi bugete; la locul de muncă în acţiuni voluntare(de exemplu în domenii culturale sau      sportive) sau la domiciliu.

 

 

 Capacitatea de a comunica eficient
Capacitatea de a lucra f bine in echipa
Experienţă  în elaborarea de proiecte 
Capacitate de a  lucra independent
Capacitate de  analiză şi sinteză
Capacitate de a rezolva eficient problemele
Creativitate şi iniţiativă

 

Abilităţi şi competenţe tehnice
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit) (utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, maşini etc)  

 

 

Permisul European de Conducere a Computerului
ECDL License  Core RO 003231

permis de conducere

 

 Categoria  B

 

Alte aptitudini şi competenţe competenţe care nu au mai fost menţionate anterior
(Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit)

 

 

  Capacitatea de autoperfecţionare , valorificare a cunoştinţelor profesionale si dobandire de noi competenţe;

În perioada 1994 - 2003 am organizat şi coordonat CENTRUL DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE PENTRU TINERET "INFO TIN":

Am participat în calitate de trainer la proiecte internationale şi ca formator in grupul de lucru la proiectul "Consiliere în Carieră" organizat de Ministerul Muncii, Centrul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Ministerul Tineretului şi Sportului;

Am iniţiat la Dr.Tr. Severin înfiinţarea în 1994 a Asociaţiei Club Femina.

 

Informaţii suplimentare
(Indicaţi alte informaţii utile şi care nu au fost menţionate, de exemplu persoane de                                   contact, referinţe, etc)

 

 

 Julia Motta – EJBW – Jenaer Strasse  2/4 – 99425 Weimar , Germany

Declaratii de avere si Interese