Sector Public
 
Administraţia Publica Locală
Servicii Publice Deconcentrate
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român
Instituţii cu Atribuţii in Sport
Unităţi de Învăţământ