Buget din Fonduri Nerambursabile
 

PROGRAMUL ANUAL
PENTRU ACORDAREA FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE

Direcţia pentru Sport a Jud. Mehedinţi cu sediul în Dr.Tr. Severin, Str. Crişan nr. 27, tel/fax 0252/215131, în cadrul Programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile propunem:
Finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor judeţene pe ramuri de sport din judeţul Mehedinţi, prin organizarea unui concurs de selecţie publică de proiecte de acţiuni sportive.
Capitolele finanţate sunt ,,Promovarea Sportului de performanţă’’ cu suma de 40.850 lei şi ,, Sportul pentru Toţi’’ cu suma de 50.900 lei.

Suma totală destinată finanţării nerambursabile în anul 2009 este de 91.750 lei.